WHATSAPP BİZİ ARAYIN

Perkütan Yapısal Kalp Müdahaleleri
(Kapalı Kalp Deliği Tedavisi)

Atriyal Septal Defekt (ASD) ve Tedavisi

Atrial septal defekt (ASD), kalbin her iki kulakçığı arasında (atrium) olan ve büyük çoğunluğu doğumsal görülen bir bozukluktur. Daha önceleri hemen her zaman konjenital olan bu durum günümüzde girişimsel kardiyolojik müdahalelerin artması sonucu yapılan işleme bağlı bir komplikasyon sonucu da oluşabilmektedir. Kardiyolojik girişim sonucu oluşan ASD’lerin büyük çoğunluğu klinik olarak önemsizken bazı durumlarda ciddi semptomlara neden olabilmektedir. ASD kadınlarda ereklere göre 2 kat daha sıklıkla görülürken, bazı durumlarda kalp kapak bozuklukları gibi diğer anormalliklerle birlikte olabilir. Kalbin en sık görülen doğumsal anormalliklerinden birisi olup küçük delikler yaşamın ilk 2 yılı içinde kendiliğinden kapanır. Orta veya daha büyük delikler ise genellikle kendiliğinden kapanmayıp kırklı yaşlarda şikayete neden olurlar. En sık şikayet nefes darlığı olup Kardiyolojik muayene ve sıklıkla yapılan Ekokardiyografi ile tanı konulur. Kalpte büyüme ve ciddi nefes darlığı yapan deliklerin uygun şartlarda kapatılması gerekir. Daha önceleri açık operasyon ile cerrahi olarak kapatılan delikler günümüzde açık ameliyat olmaksızın kasıktan kapalı yöntemle yapılan bir müdahale sonucu kapatılabilmekte ve hastalar aynı gün veya bir gün sonra taburcu olabilmektedir. Yine da küçük bir miktar hasta da açık cerrahi gerekebilir. Kapalı yöntem kasık toplardamarından bir kateterle kalbe ilerleyip kulakçıklar arasındaki deliği şemsiye benzeri bir cihazla kapatmaktan ibarettir.