WHATSAPP BİZİ ARAYIN

Koroner Anjiografi ve Stentleme

Koroner kalp damarları, kalbimizi besleyen atardamarlar olup kalbin yüzeyinden seyreder ve kalbimizin özellikle kas tabakasını besleyerek sağlıklı bir şekilde kasılmasına yardımcı olurlar. Halk arasında kalp damar tıkanıklığı ya da damar sertliği denilen durum; koroner damarların çoğunlukla yüksek kolesterol içerikli plaklarla tıkanması sonucu oluşur. Bu tıkanma yavaş ve kısmi olduğunda hastanın yürüme, yokuş ve merdiven çıkma, yüzme gibi gayret isteyen aktiviteleri sırasında göğüs, sırt veya kol ağrısı olur. Bu durumda yapılacak kardiyolojik muayene, efor testi ya da kalp sintigrafisi gibi çeşitli testler hastalığın tanısında yardımcı olurlar. Hastalığın kesin tanısı ise koroner anjiyografi ile konulur. Şayet koroner tıkanıklık ani ve tam ya da tama yakın olursa kalp krizine neden oabilir. Koroner anjiyografi klasik yöntem de el bileği veya kasık atardamarından yapılmakta olup, ciddi bir tıkanıklık saptanması durumunda metal bir gövdeden oluşan ve Stent olarak adlandırılan cihazlarla tedavi de edilmektedir. Koroner anjiografi sonucu normal veya ilaç tedavisi çıkan hastalar aksi bir durum olmadıkça aynı gün içerisinde taburcu edilirken, Stent takılan hastalar en az bir gün hastanede gözetim altında kalırlar. Anjiyografi öncesi hastalara detaylı fizik muayene ve bazı kan testleri yapılır. Kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri özellikle önemlidir. Son yıllarda klasik koroner anjiyografiye alternatif olarak Tomografik anjiyografi de hastaların hizmetine girmiştir. Uygun bir toplardamardan verilen kontrast madde çok kesitli yeni nesil Tomografi cihazları ile koroner damarların görüntülemesini sağlar. Klasik anjiyografiye göre daha kolay, hızlı ve daha az riskli bir yöntemdir. Ancak ciddi bir damar tıkanıklığı çıkması durumunda müdahale imkânı olmadığı için hasta klasik anjiyografiye yönlendirilir. Kardiyoloji hekiminin uygun gördüğü hallerde ve belirli hasta gruplarında kullanılabilecek faydalı bir yöntem olup, radyasyona maruz kalmak ve özellikle böbrekler açısından toksik olabilecek kontrast madde kullanımı dezavantajlarıdır.